30.11.2022. 30.11.2022.

Kamin

U knjižnici obiteljske kuće nalazi se kamin za kojeg je vezana geneza Priča iz
davnina. Ivana je osluškujući neobično pucketanje unutar kamina ugledala vatreni
žar koji je iskočio iz peći kada su se vrata otvorila što ju je inspiriralo da stvori likove
Domaćih odnosno napiše priču Šuma Striborova.

Kamin U knjižnici obiteljske kuće nalazi se kamin za kojeg je vezana geneza Priča iz davnina. Ivana je osluškujući neobično pucketanje unutar kamina ugledala vatreni žar koji je iskočio iz peći kada su se vrata otvorila što ju je inspiriralo da stvori likove Domaćih odnosno napiše priču Šuma Striborova.

Zanimljivosti